Fond nastavlja sa dodelom inovacionih vaučera

Fond nastavlja sa dodelom inovacionih vaučera

18/03/2019 0 Autor: V.D.

BEOGRAD – 

Fond za inovacionu delatnost objavio je danas javni poziv za dodelu inovacionih vaučera namenjenih mikro, malim i srednjim preduzećima da koriste usluge akademskog sektora kako bi poboljšali svoje proizvode, procese i usluge i time postali konkurentniji na tržištu.

Zainteresovana mikro, mala i srednja preduzeća mogu da konkurišu za inovacione vaučere vrednosti do 800.000 dinara za dobijanje usluga od javnih naučno-istraživačkih organizacija kako bi rešila tehnički ili tehnološki problem na koji nailaze u svom poslovanju (npr. za izradu demonstracionog prototipa, različite vidove ispitivanja…), saopšteno je iz Fonda za inovacionu delatnost.

Jednom podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara. Odobreni inovacioni vaučer se mora iskoristiti u roku od šest meseci.

Poziv za dostavljanje prijava otvoren je sve dok opredeljena sredstava u iznosu od 60 miliona dinara ne budu utrošena. Vaučeri će se dodeljivati po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave preduzeća.

Za inovacioni vaučer zainteresovana preduzeća se mogu prijaviti preko portala Fonda, a svi detalji o programu i uslovima nalaze se na internet prezentaciji Fonda.

Do sada je Fond za inovacionu delatnost dodelio 220 inovacionih vaučera za 180 malih i srednjih preduzeća, u ukupnom iznosu od 140.147.171 dinara.

Dizajn i procedure za implementaciju šeme inovacionih vaučera su pripremljene u okviru projekta “Podrška istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije”, koji se finansira iz IPA sredstava EU za 2013, a njime administrira Svetska banka, dok su sredstva za realizaciju obezbeđena iz budžeta Vlade Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz “Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja”.

izvor: RTV