Komplikovane procedure za dobročinitelje

Komplikovane procedure za dobročinitelje

25/03/2019 0 Autor: V.D.

SUBOTICA – 

Šezdesetšest odsto građana Srbije je u poslednjih godinu dana doniralo određena sredstva za neko opšte dobro u našoj zemlji. To pokazuju rezultati istraživanja koje je sprovela Koalicija za dobročinstvo. Istraživanje je sprovedeno i u dijaspori, u 83 zemlje, a rezultati govore o tome da svaka peta osoba poreklom iz naše zemlje pomaže opšte interese u Srbiji.

Istraživanje je obuhvatilo oko 5000 ljudi u dijaspori i preko 1000 stanovnika Srbije. Rezultati pokazuju da se donira pre svega za zdravstvo, smanjenje siromaštva i obrazovanje, i to ne samo u urgentnim situacijama kada su ugroženi životi, već i za rešavanje problema koji utiču na dugoročni razvoj društva. Mnogi naši ljudi u dijaspori su redovni dobročinitelji, ali se često žale na komplikovane procedure. Da bi donirali, mnogo vremena kažu moraju da provedu za kompjuterom, a ograničenje za njih predstavlja i kada fondacije nemaju ogranke u inostranstvu.

“Takođe, dijaspora je rekla da treba da radimo na poreskim olakšicama, kako bi oni bili motivisani da doniraju više i da im se mediji više obraćaju. Oni nemaju dovoljno informacija o tome šta se dešava u Srbiji, tako da je to upravo i naš zadatak da porazgovaramo na koji način možemo direktno da se obratimo dijaspori”, objašnjava Željko Mitkovski, ispred Fondacije “Ana i Vlade Divac”.

Istraživanje koje je sprovedeno sa ciljem da se dobije jasnija slika o tome šta građani misle o dobročinstvu i o tome kakva je realna slika u Srbiji, pokazuje da se percepcija građana i stanje na terenu zapravo u potpunosti razlikuju.

“Građani prvenstveno vide kao glavne dobročinitelje istaknute pojedince, dok stvarno stanje na terenu pokazuju da istaknuti pojedinci najmanje učestvuju u doniranju za opšte dobro. Sa druge strane građani uopšte ne vide da kompanije učestvuju u radu za opšte dobro, a istina je sasvim drugačija, i to je već godinama standard, da kompanije ukupno učestvuju u doniranju sa nekih 40 procenata od svih donacija. Kompanije i korporativni sektor su u stvari najveći donatori u Srbiji”, ističe Miloš Janković ispred fondacije “Catalyst Balkans”.

Rezultati istraživanja su predstavljeni u Gerontološkom centru Subotica, ne slučajno, jer su upravo naši najstariji sugrađani najzaslužniji za visok nivo filantropije koji postoji u našoj zemlji.

“Stariji ljudi imaju u sebi usađenu filantropiju. Ovaj projekat je veoma važan da bismo tu filantropiju, taj osećaj za dobročinstvo i čovakuljublje preneli na mlađe generacije, kojima je to sigurno urođeno, pošto žive na ovim prostorima, a dobro je poznato da ljudi na ovim prostorima odlično razumeju druge ljude, a mislim da ovakvi projekti mogu doprineti da se još bolje razumemo”, kaže dr Nenad Ivanišević, direktor Gerontološkog centra Subotica.

Istraživanja koja su predstavljena u Subotici realizovana su u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Cilj projekta je razvoj multisektorskih partnerstava i filantropske infrastrukture, unapređenje zakonodavnog okvira i promocija dobročinstva i razvoj kulture davanja u Srbiji.

izvor: RTV