13/03/2019 0

Kiseonik efikasniji od antibiotika

Autor: V.D.

Pod pritiskom većim od atmosferskog čist kiseonik menja fizička i biološka svojstva, delujući antizapaljenski, baktericidno i imunosupresivno. Znamo da je…