Pančevo: Kanalska mreža služiće i za navodnjavanje

Pančevo: Kanalska mreža služiće i za navodnjavanje

15/03/2019 0 Autor: V.D.

PANČEVO – 

Zahvaljujući prihodima od dobrog gazdovanja državnim poljoprivrednim zemljštem, lokalna samouprava u Pančevu redovno ulaže u održavanje kanalske mreže duge gotovo 600 kilometara.

Zato već godinama nema problema sa plavljenjem oranica. Ove godine će se u saradnji s državom otići korak dalje, i obezbediti navodnjavanje jednog broja parcela.

U planu održavanja kanalske mreže za 2019. je nešto preko 300 kilometara kanala za odvodnjavanje.

Reč je o košenju rastinja, i manjim popravkama jednog broja mostova preko kanala.

Radovi će koštati 40 miliona dinara, od čega su dve trećine sredstva grada, a 10 miliona se očekuje od Pokrajine.

“To je jedan veliki posao, i svakako rezultati nisu nametljivi, ali su vidljlivi da mi stvarno nemamo ozbiljih problma kada su poplave. Održavamo kanalsku mrežu koja je 587 kilometara ukupno duga na teritoriji Grada. Ove godine elaboratom je obuhvaćeno 302 kilometra, i taj posao radimo u izuzetnoj saradnji sa ‘Tamiš-Dunavom’ iz Pančeva”, kaže Zoran Grba, sekretar Sekretarijata za popljoprivredu.

Na ovaj način se od unutrašnjih voda brani 64.000 hektara plodne zemlje. Zahvaljujući redovnom finasiranju održavanja kanala moguće je da se taj posao svede samo na uklanjanje rastinja iz njihovi korita.

“Normalno da su prioritet kanali prvog reda koji dovode vodu do crpnih stanica. Jer, ako radimo u zaleđu, a ne dođe voda do crpne stanice nismo uradili ništa. Urađen je dobar deo radova i na remontu crpnih stanica i osnovna kanalska mreža, sad smo kažem sustigli tu sekundarnu mrežu, sredili smo i sad samo redovno održavanje svih površina tokom vegetacionog perioda. Znači da je sve u redovnom stanju”, navodi Neđeljko Popović, iz Vodoprivrednog preduzeća “Tamiš-Dunav”.

Plan je da do kraja ove godine deo kanalske mreže bude ospopsobljen i za navodnjavanje.

“Da između Jabuke i Glogonja spojimo Nadelu da u tom potezu izradimo elaborate navodnjavanja, pa moglo bi da bude blizu 1.000 hektara poljoprivrednih površina, ozbirom da su ti krajevi, te dve mesne zajednice poznate kao povrtarske sredine. A onda dobiju taj benefit da u sušnom periodu mogu da zahvataju vodu iz Tamiša koja je dovoljnog kvaliteta za navodnjavanje, a ujedno da višak vode prebacimo u Nadele u letnjem periodu radi osvežavanja i stavljanja Nadele u opštu funciju. Znate da je ona višenamenski sistem i rekreativni, navodnjavanje i ribarstvo”, govori Neđeljko Popović, iz Vodoprivrednog preduzeća “Tamiš-Dunav”.

Grad Pančevo je platilo podizanje dalekovoda i trafo stanice, a državni “Abu Dabi fond” će finasirati zemljane radove, pa bi sve trebalo da bude gotovo do kraja godiine.

izvor: RTV