AP Vojvodina traži kredit do milijardu dinara za zdravstvo

AP Vojvodina traži kredit do milijardu dinara za zdravstvo

18/03/2019 0 Autor: V.D.

NOVI SAD – 

Pokrajinska vlada zatražila je danas ponude poslovnih banaka za investicioni kredit od milijardu dinara koji bi se otplaćivao šest godina sa efektivnom kamatnom stopom do tri odsto.

U javnom pozivu objavljenom u dnevnim novinama navodi se da je namena kredita finansiranje kapitalnih investicionih rashoda Autonomne pokrajine Vojvodina, odnosno nabavka medicinske i nemedicinske opreme za sistem zdravstvene zaštite.

Od banaka se traži fiksna efektivna kamatna stopa do tri odsto za zaduživanje indeksirano u evrima a ponuda banaka mora da ispuni uslove da grejs period bude 12 meseci, a otplata 72 meseca.

Poslovne banke ponude mogu dostaviti do 6. maja.

izvor: RTV