Kako do posla u Zrenjaninu?

Kako do posla u Zrenjaninu?

12/03/2019 0 Autor: V.D.

ZRENJANIN – 

Zrenjaninska Nacionala služba za zapošljavanje predstavila je javnosti raspisane javne pozive i konkurse za tekuću godinu, sa ciljem realizacije aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada. Tom prilikom poslodavci su imali priliku da saznaju bitne informacije o korišćenju brojnih olakšica prilikom zapošljavanja novih radnika i mogućnostima dobijanja stručne podrške. Ove godine izdvojeno je više od četiri milijarde dinara za aktivne mere zapošljavanja.

U Zrenjaninu je održana prezentacija mera zapošljavanja za 2019 godinu. Prezentovani su i Javni pozivi kao i programi mera predviđenih nacionalnim akcionim programom zapošljavanja i konkursa za realizaciju programa i mera aktivne politike.

Snežana Sedlar, direktorka Pokrajinske službe za zapošljavanje kaže:

“Ove godine je izdvojeno dosta sredstava za te mere, tačnije četiri milijarde iz finansijskog plana naše službe, iz budžeta Republike Srbije, takođe 55 miliona dinara iz fonda za rehabiliticiju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Računa se na još 900 miliona dinara iz lokalnih samouprava koje učestvuju u sufinansiranju aktivnih mera zapošljavanja sa NSZ. Takođe imamo i više od 200 miliona iz direktnog garanta EU iz 2013. godine.

U Zrenjaninu je trenutno nezaposleno 4.900 lica. Mere aktivne politike samozapošljavanja i zapošljavanja u ovoj opštini imaju efekta, s obzirom na to da nakon isteka ugovora o angažovanju, lica uglavnom ostaju u radnom odnosu i ne prekidaju sa poslom koji su započeli.

“Na šta bih skrenula pažnju jesu rokovi odnosno trajanje javnih poziva. Javni radovi i samozapošljavanje do 29. 03. 2019. godine, svi ostali javni pozivi su otvoreni do utroška sredstava, a najkasnije do 30.11.2019. godine”, ističe Tatjana Mijatović, direktorka NSZ Filijale Zrenjanin.

U Vojvodini je nezaposleno 130.000 lica. Prošle godine je preko 19.000 došlo do posla. Na nivou države u 2018. godine zaposleno je 47.000 lica od kojih je 6.000 osoba sa invaliditetom.

Izvor: RTV