Najčešće diskriminisane žene na porodiljskom

Najčešće diskriminisane žene na porodiljskom

16/03/2019 0 Autor: V.D.

BEOGRAD – 

Poverenici za zaštitu ravnopravnosti u toku prošle godine građani su se najviše žalili zbog diskriminacije tokom porodiljskog odsustva, na osnovu invaliditeta i starosnog doba, a svaka treća tužba odnosila se na pružanje javnih usluga ili korišćenja objekata i javnih površina.

Pored godišnjeg izveštaja, u Skupštinu Srbije je stigla i preporuka poverenice da se ukine zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, ili bar izmeni, a kako je poverenica Brankica Janković rekla za RTS, razlog za to je što u praksi ta zabrana diskriminiše žene, naročito majke koje se vrate sa porodiljskog.

“U jednom trenutku bilo je neophodno imati jedan ovakav zakon, trebalo je izvršiti reformu državne uprave i smanjiti broj zaposlenih u određenim delovima. Pokazalo se u praksi, prema pritužbama koje nam stižu, da je on nejednako pogodio muškarce i žene, pre svega žene koje su tokom trajanja rada na određeno vreme koristile trudničko i porodiljsko odsutno, nakon čega bi ostajale bez posla i one, faktički, nisu ni bile u radnom odnosu”, rekla je Jankovićeva.

Kako je rekla, način na koji se sada dolazi do novozaposlenih, kada neko ode u penziju ili bolovanje, stvorio je probleme u funkcionisanju vitalnih delova sistema poput zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, obrazovanja…

Govoreći o primedbama na Zakon o finansijskoj pomoći porodici, koje su takođe bile deo izveštaja, ona je izrazila nadu da će i po tom pitanju uskoro biti doneta odluka Ustavnog suda.

“Mi smo podneli inicijativu za ocenu ustavnosti ali i inicijativu resornom ministarstvu za izmenu zakona pre svega u visini nadoknade tokom porodiljskog bolovanja na šta je i stigao i najveći broj pritužbi”, rekla je Jankovićeva.

Ona je dodala i da su pored žena najčešće diskriminisane žene sa invaliditetom i starije osobe.

“U izveštaju, kao i do sad, naveli smo koji su sve to problemi, na koji ih način valja otkloniti i dali čitav jedan pregled stanja kako zajedno stvari možemo da unapredimo”, rekla je za poverenica Janković.

izvor: RTV