Ružić: Decentralizacija Beograda i bolja podela poslova

Ružić: Decentralizacija Beograda i bolja podela poslova

22/05/2019 0 Autor: V.D.

BEOGRAD – 

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je danas u Skupštini Srbije da se izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu omogućava decentralizacija.

Ružić je obrazlažući predložena rešenja kazao da se poveravaju veće nadležnosti Gradu Beogradu, ali i da se vrši bolja podela poslova između gradskih i prigradskih opština.

Prema njegovim rečima, sve to će doprineti boljim i efikasnijim uslugama prema privredi i građanima.

On je naveo da prema poslednjem popisu iz 2011.godine u Beogradu živi 23,09 odsto stanovnika Srbije i dodao da je glavni grad administrativni, privredni, razvojni i kulturni centar zemlje.

“Glavni grad, koji i Ustav prepoznaje kao posebnu jedinicu lokalne samouprave, do sada se nije značajnije razlikovao po nadležnostima od svih ostalih jedinica lokalne samouprave, iako je kompleksniji u pogledu organizacije i usluga koje je u obavezi da pruži građanima i privredi”, rekao je Ružić.

On je dodao da će se Beogradu povećati nadležnosti prenošenjem sa republičkog nivoa, a grad će, s druge strane Grad moći da prenese deo svojih izvornih nadležnosti na gradske opštine kako bi se one razvijale.

Objasnio je da su se neke od opština “dovijale” na različite načine i kao primer naveo Kaluđericu koja je osnovala uslužni centar kako građani ne bi išli u udaljene delove grada, međutim, ističe da sve to sada treba sistemski rešiti.

Ministar je naveo i da se predloženim rešenjima omogućava osnivanje javnih komunalnih preduzeća od strane pojedinih gradskih opština na teritoriji Beograda.

Takođe, predlogom izmena i dopuna Zakona o glavnom gradu preciziraju se nadležnosti Grada za izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

“Upravo su odredbe koje se odnose na ovu oblast, značajne za ubrzanje realizacije pokrenutih postupaka u vezi sa izgradnjom i ozakonjenja objekata i završetka ovog izuzetno obimnog i složenog posla u što kraćem roku, bili razlozi za predlog da se ovaj zakon donese po hitnom postupku”, rekao je Ružić.

Grad Beograd moći će da dodeli gradskim opštinama poslove koji se odnose na simbole i nazive delova naseljenih mesta u jedinici lokalne samouprave – o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na svojoj teritoriji, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave.

Prema njegovim rečima, predlaže se i da Grad imenuje i razrešava direktore ustanova dečije zaštite, s obzirom na to da je Grad njihov osnivač, kao i da utvrđuje mrežu tih ustanova.

Takođe, predlog je da Grad Beograd sprovodi mere i finansira projekte u cilju podsticanja nataliteta na svojoj teritoriji.

On je rekao i da se predlaže da se u nadležnost grada uvrsti i uređivanje i obezbeđivanje poslova koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju i upravljanje javnim putevima.

“Grad Beograd raspolaže neophodnim sredstvima i kapacitetima za upravljanje tim putevima na svojoj teritoriji, pa se ova izmena predlaže i radi otklanjanja nedoumica u primeni Zakona o putevima”, rekao je Ružić.

Balša Božović kritikovao izmene Zakona o glavnom gradu

Poslanik Demokratske stranke (DS) Balša Božović kritikovao je danas Predlog izmena i dopuna Zakona o glavnom gradu, navodeći da u njemu nema ni reči o načinu izbora gradonačelnika, kao ni novih nadležnosti za Grad Beograd.

Kako je rekao, jedina nova nadležnost je pitanje protivgradne zaštite.

Božović je u novinarima u parlamentu rekao da je predlog došao u skupštinu bez javne rasprave, kao i da se nije znalo ko piše zakon, ni kako će on uticati na svakodnevni život građana.

Navodeći da se kroz izmene Zakona o glavnom gradu na “mala vrata” uvodi privatizacija javnih komunalnih preduzeća u Beogradu, Božović kaže da će to za posledicu imati povećanje cena usluga, ali ne i poboljšanje njihovog kvaliteta.

On dodaje da su takođe ukinuti neposredni izbori za mesne zajednice i tvrdi da nema reči ni o decentralizacija kako su predlagači naveli.

Božović tvrdi i da se predlogom zakona “ozakonjuju nezakonite radnje Gorana Vesića koje je vršio od 2015.godine u saradnji sa Direkcijom za gradsko građevinsko zemljište koja je potpuno nezakonito funkcionisala u godinama iza nas”.

izvor: RTV