Timovima za socijalnu podršku Romima 30 automobila

Timovima za socijalnu podršku Romima 30 automobila

11/03/2019 0 Autor: V.D.

BEOGRAD – 

Evropska unija poklonila je danas 30 automobila opštinama i gradovima u Srbiji u kojima rade mobilni timovi za socijalnu podršku Romima, a osnovni cilj programa je uključenje romskih porodica u društvo.

Mobilni timovi u opštinama i gradovima, poput Zrenjanina, Vršca, Bora i Niša, imaju koordinatora za romska pitanja, socijalnog i medicinskog radnika i pedagoga, radi pomoći romskim porodicama.

Ministar za rad, socijalna i boračka pitanja Zoran Đorđević je, na svečanosti preuzimanja vozila, rekao da Romi ne treba da budu prepušteni sami sebi i da Srbija u uključivanju te

populacije u svoje društvo može da koristi iskustva Evropske unije.

Đorđević je napomenuo da inkluzija Roma ne može da bude jednosmeran proces, već da je potrebna i saradnja druge strane.

To je, kako je istakao, moguće ostvariti ako se Romima pokaže iskrena želja društva da im se pomogne u pogledu stanovanja, zdravstvene zaštite i školovanja dece.

Ambasador EU Sem Fabrici ocenio je da su Romi socijalno najugroženija populacija i da im je zato potrebno posvetiti posebnu pažnju.

Kao važne oblasti za podršku Romima, Fabrici je nabrojao obrazovanje, stanovanje i zdravstvenu zaštitu.

Izvor: RTV